AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tập \(X = \left\{ {x \in N\left| {\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {2{x^2} - 7x + 3} \right) = 0} \right.} \right\}.\)Tính tổng bình phương S các phần tử của tập X

  • A. S = 6
  • B. \(S = \frac{{15}}{2}.\)
  • C. S = 14
  • D. \(S = \frac{{73}}{4}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {2{x^2} - 7x + 3} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} - 4 = 0\\
  x - 1 = 0\\
  2{x^2} - 7x + 3 = 0
  \end{array} \right.\, \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  - 2 \notin N\\
  x = 2 \in N\\
  x = 1 \in N\\
  x = \frac{1}{2} \notin N\\
  x = 3 \in N
  \end{array} \right..\)

  Suy ra \(S = {2^2} + {1^2} + {3^2} = 14.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA