AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

  • A. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\)
  • B. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 2\)
  • C. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 2\)
  • D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quan sát đồ thị hàm số ta thấy đây là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương, loại A và B.

  Do \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y =  + \infty \) nên \(a>0\), loại D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>