• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y =  - \frac{{{x^4}}}{2} + {x^2} + \frac{3}{2}\) cắt trục hoành tại mấy điểm?

  • A. 0
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét phương trình

  \( - \frac{{{x^4}}}{2} + {x^2} + \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow {x^4} - 2{x^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow \left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^2} - 3} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} + 1 = 0\\
  {x^2} - 3 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} =  - 1\left( {VN} \right)\\
  x = \sqrt 3 \\
  x =  - \sqrt 3 
  \end{array} \right.\) 

  Vậy đồ thị hàm số \(y =  - \frac{{{x^4}}}{2} + {x^2} + \frac{3}{2}\) cắt trục hoành tại hai điểm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC