• Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {1;0;0} \right);B\left( {0; - 1;0} \right);C\left( {0;0;2} \right)\). Phương trình mặt phẳng (ABC) là   

  • A. \(x - 2y + z = 0\)
  • B. \(x - y + \frac{z}{2} = 1\)
  • C. \(x + \frac{y}{2} - z = 1\)
  • D. \(2x - y + z = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có phương trình mặt phẳng (ABC) là: \(\frac{x}{1} + \frac{y}{{ - 1}} + \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow x - y + \frac{z}{2} = 1\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC