YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(\overline z  = 3 + 2i\). Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.  

  • A. Phần thực bằng - 3, phần ảo bằng 2.
  • B. Phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2.
  • C. Phần thực bằng 3, phần ảo bằng - 2.
  • D. Phần thực bằng - 3, phần ảo bằng - 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \(\overline z  = 3 + 2i\) nên \(z=3-2i\) 

  Vậy phần thực bằng 3, phần ảo bằng - 2.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA