AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(\log _3^2x - 4{\log _3}x + m - 3 = 0\). Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn \({x_1} > {x_2} > 1\)  

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \({\log _3}x = t\), phương trình trở thành \({t^2} - 4t + m - 3 = 0\,\,\left( * \right)\) 

  Phương tình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn \({x_1} > {x_2} > 1\) nếu phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn \(t_1>t_2>0\) 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \Delta ' = 4 - m + 3 > 0\\
  S = 4 > 0\\
  P = m - 3 > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m < 7\\
  m > 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow 3 < m < 7\) 

  Do \(m\in Z\) nên \(m \in \left\{ {4;5;6} \right\} \Rightarrow \) có 3 giá trị thỏa mãn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>