YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho một hộp có chứa 5 bóng xanh, 6 bóng đỏ và 7 bóng vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng từ hộp, tính xác suất để có đủ 3 màu.

  • A. \(\frac{{35}}{{816}}\)
  • B. \(\frac{{35}}{{68}}\)
  • C. \(\frac{{175}}{{5832}}\)
  • D. \(\frac{{35}}{{1632}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right) = C_{18}^4\) 

  Gọi A là biến cố “4 quả bóng có đủ 3 màu”

  TH1: 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng có \(C_5^2C_6^1C_7^1 = 10.6.7 = 420\) 

  TH2: 1 bóng xanh, 2 bóng đỏ, 1 bóng vàng có \(C_5^1C_6^2C_7^1 = 5.15.7 = 525\) 

  TH3: 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 2 bóng vàng có \(C_5^1C_6^1C_7^2 = 10.6.7 = 630\) 

  Suy ra \(n\left( A \right) = 630 + 420 + 525 = 1575\) 

  Xác suất cần tìm là \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \frac{{1575}}{{C_{18}^4}} = \frac{{35}}{{68}}\) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA