MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(I\left( {2; - 1; - 1} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2y - 2z + 3 = 0\). Viết phương rình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P)  

  • A. \(\left( S \right) : {x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 2y + 2z - 3 = 0\)
  • B. \(\left( S \right) : {x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + y + z - 3 = 0\)
  • C. \(\left( S \right) : {x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 2y + 2z + 1 = 0\)
  • D. \(\left( S \right) : {x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + y + z + 1 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(R = d\left( {I,\left( P \right)} \right) = \frac{{\left| {2 - 2.\left( { - 1} \right) - 2.\left( { - 1} \right) + 3} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {2^2} + {2^2}} }} = 3\) 

  Phương trình mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = {3^2} \Leftrightarrow {x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 2y + 2z - 3 = 0\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA