• Câu hỏi:

  Tìm hệ số của số hạng chứa \(x^9\) trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức \({\left( {3 + x} \right)^{11}}\) 

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 495
  • D. 55

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({\left( {3 + x} \right)^{11}} = \sum\limits_{k = 0}^{11} {C_{11}^k{{.3}^{11 - k}}{x^k}} \)

  Hệ số của \(x^9\) ứng với k = 9 hay hệ số của \(x^9\) là \(C_{11}^9{.3^{11 - 9}} = 495\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC