YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm hệ số của số hạng chứa \(x^9\) trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức \({\left( {3 + x} \right)^{11}}\) 

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 495
  • D. 55

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({\left( {3 + x} \right)^{11}} = \sum\limits_{k = 0}^{11} {C_{11}^k{{.3}^{11 - k}}{x^k}} \)

  Hệ số của \(x^9\) ứng với k = 9 hay hệ số của \(x^9\) là \(C_{11}^9{.3^{11 - 9}} = 495\) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91108

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA