YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;- 1;2) và hai đường thẳng \({d_1}:\left\{ \begin{array}{l}
  x = t\\
  y = 1 - t\\
  z =  - 1
  \end{array} \right.\), \({d_2}:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{{y - 1}}{1} = \frac{{z + 2}}{1}\). Đường thẳng \(\Delta\) đi qua M và cắt cả hai đường thẳng \(d_1, d_2\) có véc tơ chỉ phương là \(\overrightarrow {{u_\Delta }} \left( {1;a;b} \right)\), tính \(a+b\)    

  • A. \(a+b=-1\)
  • B. \(a+b=-2\)
  • C. \(a+b=2\)
  • D. \(a+b=1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(A\left( {t;1 - t; - 1} \right),B\left( { - 1 + 2t';1 + t'; - 2 + t'} \right)\) là giao điểm của \(\Delta\) với \(d_1, d_2\).

  Khi đó \(\overrightarrow {MA}  = \left( {t - 1;2 - t; - 3} \right),\overrightarrow {MB}  = \left( { - 2 + 2t';2 + t'; - 4 + t'} \right)\)          

  Ba điểm M, A, B cùng thuộc \(\Delta\) nên \(\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  t - 1 = k\left( { - 2 + 2t'} \right)\\
  2 - t = k\left( {2 + t'} \right)\\
   - 3 = k\left( { - 4 + t'} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  t = 0\\
  kt' = \frac{1}{3}\\
  k = \frac{5}{6}
  \end{array} \right.\) 

  Do đó \(A\left( {0;1; - 1} \right) \Rightarrow \overrightarrow {MA}  = \left( { - 1;2; - 3} \right) \Rightarrow \overrightarrow {{u_\Delta }}  = \left( {1; - 2;3} \right)\) là một VTCP của \(\Delta\) hay \(a =  - 2,b = 3 \Rightarrow a + b = 1\) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA