AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng \(y=m\) tiếp xúc với đồ thị \(\left( C \right):y -  =  - 2{x^4} + 4{x^2} - 1\) tại hai điểm phân biệt \(A\left( {{x_A};{y_A}} \right)\) và \(B\left( {{x_B};{y_B}} \right)\). Giá trị của biểu thức \({y_A} + {y_B}\).  

  • A. 2
  • B. - 1
  • C. 1
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số (C ) có dạng:

  Quan sát dáng đồ thị ta thấy, nếu đường thẳng y = m tiếp xúc với đồ thị hàm số (C ) tại hai điểm phân biệt thì chúng phải là hai điểm cực đại của đồ thị hàm số.

  Hàm số \(y =  - 2{x^4} + 4{x^2} - 1\) có \(y' =  - 8{x^3} + 8x = 8x\left( { - {x^2} + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0 \Rightarrow y =  - 1\\
  x =  \pm 1 \Rightarrow y = 1
  \end{array} \right.\) 

  Vậy hai điểm cực đại của đồ thị hàm số là A(1;1) và B(- 1;1).

  Vậy \({y_A} + {y_B} = 2\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>