YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho \(f\left( x \right),g\left( x \right)\) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên \(R,k \in R\). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

  • A. \(\int {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]dx = \int {f\left( x \right)dx - \int {g\left( x \right)dx} } } \)
  • B. \(\int {f'\left( x \right)dx = f\left( x \right) + C} \)
  • C. \(\int {kf\left( x \right)dx = k\int {f\left( x \right)dx} } \)
  • D. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx = \int {f\left( x \right)dx + \int {g\left( x \right)dx} } \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án A, D đúng theo tính chất tổng, hiệu các nguyên hàm.

  Đáp án B đúng theo nhận xét về định nghĩa nguyên hàm.

  Đáp án C sai, tính chất này chỉ đúng với \(k \ne 0\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA