YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:

  Tìm giá trị cực đại y và giá trị cực tiểu \(y_{CT}\) của hàm số đã cho.

  • A. y = - 2 và yCT = 2
  • B. y = 3 và yCT = 0
  • C. y = 2 và yCT = 0
  • D. y = 3 và yCT = - 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số cách chọn là: 6.4 = 24 (cách). Quan sát bảng biến thiên ta thấy:

  Hàm số đạt cực đại tại x = -2 và yCD  = 3 .

  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và yCT  = 0 .

  Vậy yCD  = 3 và yCT  = 0 .

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91031

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA