YOMEDIA
NONE

Bài tập C8 trang 53 SGK Vật lý 6

Giải bài C8 tr 53 sách GK Lý lớp 6

Hãy tìm từ thích hợp đê điển vào chỗ trống : 7800kg/m3  là........... của sắt.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập C8

Khối lượng riêng

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C8 trang 53 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON