Nên dùng loại cân nào để kiểm tra lại khối lượng thực phẩm mà mẹ đi chợ hàng ngày?

bởi Ngoc Nga 07/09/2018

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài?

 • m

 • cm

 • km

Câu 2:

Khi sử dụng lực kế để đo trọng lượng của một vật, kim trên lực kế chỉ 5,4N. Khi đó khối lượng của vật nặng là:

 • 0,054 kg.

 • 5,4 kg

 • 0,54 kg

 • 54 kg

Câu 3:

Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp hai lần khối lượng của quả cầu thứ 2 thì:

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp hai lần khối lượng riêng của quả cầu thứ hai.

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp hai lần khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất.

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp bốn lần khối lượng riêng của quả cầu thứ hai.

 • Khối lượng riêng của hai cầu là bằng nhau.

Câu 4:

Đơn vị đo lực là

 • niutơn.

 • mét

 • tấn

 • kilôgam

Câu 5:

Có thể dùng bình chia độ đo thể tích của vật nào sau đây?

 • Một gói bông gòn

 • Một hòn đá to

 • Một hòn sỏi

 • 5 viên phấn viết bảng

Câu 6:

Khối lượng của 1 lít nước là 1kg. Vậy khối lượng của nước là:

 • 100kg

 • 1000kg

 • 10000kg

 • 10kg

Câu 7:

Nên dùng cân nào sau đây để kiểm tra lại khối lượng thực phẩm mà mẹ đi chợ hàng ngày?

 • Cân y tế

 • Cân tạ

 • Cân đồng hồ

 • Cân tiểu li

Câu 8:

Treo một quả nặng vào một sợi dây đã được cố định một đầu lên một giá đỡ. Dùng kéo cắt đứt sợi dây. Quả nặng rơi xuống vì

 • quả nặng không chịu tác dụng của lực nào.

 • quả nặng chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

 • quả nặng chịu tác dụng của lực hút trái đất và lực kéo của sợi dây.

 • quả nặng chịu tác dụng của trọng lực.

Câu 9:

Khi quả nặng đứng yên thì các lực tác dụng lên quả nặng có đặc điểm gì?

 • Là hai lực kéo

 • Là hai lực cân bằng

 • Là hai lực đàn hồi

 • Là hai lực ép

Câu 10:

Quả nặng có khối lượng 0,5kg được treo vào lò xo. Khi nó đứng yên thì lực đàn hồi tác dụng lên lò xo có độ lớn bằng bao nhiêu?

 • 5N

 • 0,5N

 • 50N

 • 0,05N

Câu trả lời (1)

 • Câu 3:

  Ta gọi quả cầu thứ nhất là \(D_1\)

  Ta gọi quả cầu thứ hai là \(D_2\)

  \(D_1=\frac{m.2}{V}\)

  \(D_2=\frac{m}{V}\)

  \(\Rightarrow\) ta chọn:

  • Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp hai lần khối lượng riêng của quả cầu thứ hai.

  Câu 8: ta chọn:

  • quả nặng chịu tác dụng của trọng lực.

  Câu 9: ta chọn:

  • Là hai lực cân bằng

  Câu 10: Giải

  Khi nó đứng yên thì lực đàn hồi tác dụng lên lò xo có độ lớn là:

  \(P=10m=0,5.10=5\left(N\right)\)

  \(\Rightarrow\) ta chọn:

  • 5N

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan