YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 56 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 56 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh giá trị của đa thức:

a)  \(x^2 + \frac{1}{2}x+\frac{1}{16}\) tại x = 49,75;

b) \(x^2 - y^2 - 2y - 1\) tại x = 93 và y = 6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x2 + x+  tại x = 49,75

Ta có: x2 + x+  = x2 + 2 . x .  + 

Với x = 49,75: = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500

Câu b:

x2 – y2 – 2y – 1 tại x = 93 và y = 6

Ta có: x2 – y2 – 2y – 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

                                 = x2 - (y + 1)2 = (x - y - 1)(x + y + 1)

Với x = 93, y = 6: (93 - 6 - 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 = 8600      

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON