YOMEDIA
NONE

Toán 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp


Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp. Đây là phương pháp giúp các em có thể phân tích đa thức thành nhân tử nhờ vào cách kết hợp các phương pháp mà các em đã được học.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Đối với một vài bài toán ta không thể áp dụng ngay các phương pháp đã học mà phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp đã học như:

- Đặt nhân tử chung.

- Sử dụng hằng đẳng thức.

- Nhóm hạng tử.

Bài tập minh họa

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

a. \({x^3} - 4x + 4x\)

b.  \(2{x^4} + 3{x^3} + 2{x^2} + 3\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {x^3} - 4x + 4x\\ = x({x^2} - 4x + 4)\\ = x{(x - 2)^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} 2{x^4} + 3{x^3} + 2{x^2} + 3\\ = x(2{x^3} + 3{x^2} + 2x + 3)\\ = x\left[ {(2{x^3} + 3{x^2}) + (2x + 3)} \right]\\ = x\left[ {{x^2}(2x + 3) + (2x + 3)} \right]\\ = x({x^2} + 1)(2x + 3) \end{array}\)

Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

a.  \( - 3{x^2} + 12x - 12 + 3{y^2}\)

b.  \(16 + 4xy - {x^2} - 4{y^2}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} - 3{x^2} + 12x - 12 + 3{y^2}\\ = - 3({x^2} - 4x + 4 - {y^2})\\ = - 3\left[ {({x^2} - 4x + 4) - {y^2}} \right]\\ = - 3\left[ {{{(x - 2)}^2} - {y^2}} \right]\\ = - 3(x - 2 - y)(x - 2 + y) \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} 16 + 4xy - {x^2} - 4{y^2}\\ = 16 - ({x^2} - 4xy + 4{y^2})\\ = 16 - {(x - 2y)^2}\\ = (4 - x + 2y)(4 + x - 2y) \end{array}\)

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử

\({x^2} - 6x + 8\)

Hướng dẫn

\(\begin{array}{l} {x^2} - 6x + 8\\ = {x^2} - 6x + 9 - 1\\ = ({x^2} - 6x + 9) - 1\\ = {(x - 3)^2} - 1\\ = (x - 3 - 1)(x - 3 + 1)\\ = (x - 4)(x - 2) \end{array}\)

3. Luyện tập Bài 9 Toán 8 tập 1

Qua bài giảng Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nắm được thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử 
  • Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học
  • Biết phối hơp các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học để giải các bài toán liên quan

3.1 Trắc nghiệm về Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 8 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 8 Bài 9 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 51 trang 24 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 52 trang 24 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 53 trang 24 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 54 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 55 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 56 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 57 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 58 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 34 trang 10 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 35 trang 10 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 36 trang 10 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 37 trang 10 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 38 trang 10 SBT Toán 8 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 9 Chương 1 Đại số 8 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Toán Học 8 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON