YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 55 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(x^3 -\frac{1}{4} x = 0\);

b) \((2x - 1)^2 - (x + 3)^2 = 0\) ;

c) \(x^2(x - 3) + 12 - 4x = 0.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x3 – x = 0 => x(x2 –) = 0

     ⇒ x(x - )(x + ) = 0

Hoặc x = 0

Hoặc x -  = 0 => x = 

Hoặc x +  = 0 => x = -

Vậy x = 0; x = -; x = .

Câu b:

(2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0

[(2x - 1) - (x + 3)][(2x - 1) + (x + 3)] = 0

(2x - 1 - x - 3)(2x - 1 + x + 3) = 0

(x - 4)(3x + 2) = 0

Hoặc x - 4 = 0 => x = 4

Hoặc 3x + 2 = 0 => 3x = 2 => x = -

Vậy x = 4; x = -.

Câu c:

x2(x – 3) + 12 – 4x = 0

x2(x – 3) - 4(x -3)= 0

(x - 3)(x2- 22) = 0

(x - 3)(x - 2)(x + 2) = 0

Hoặc x - 3 = 0 => x = 3

Hoặc x - 2 =0 => x = 2

Hoặc x + 2 = 0 => x = -2

Vậy x = 3; x = 2; x = -2.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF