YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 57 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 57 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(x^2 - 4x + 3\);                 b) \(x^2 + 5x + 4\);

c) \(x^2 - x -6\);                   d) \(x^4 + 4\)

(Gợi ý câu d): Thêm và bớt 4x2 vào đa thức đã cho.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x2 – 4x + 3 = x2 – x - 3x + 3

                      = x(x - 1) - 3(x - 1) = (x -1)(x - 3)

Câu b:

x2 + 5x + 4 = x2 + 4x + x + 4

                      = x(x + 4) + (x + 4)

                       = (x + 4)(x + 1)

Câu c:

x2 – x – 6 = x2 +2x – 3x – 6

                  = x(x + 2) - 3(x + 2)

                  = (x + 2)(x - 3)

Câu d:

x4+ 4 = x4 + 4x2 + 4 – 4x2

             = (x2 + 2)2 – (2x)2 

             = (x2 + 2 – 2x)(x2 + 2 + 2x)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 25 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON