ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.68 trang 38 SBT Toán 12

Giải bài 1.68 tr 38 SBT Toán 12

Hàm số \(y = {x^3} + (m + 3){x^2} + mx - 2\) đạt cực tiểu tại x = 1. Khi :

A. m = 1

B. m = 2

C. m =−3

D. m = 4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(y' = 3{x^2} + 2(m + 3)x + m\)

\(y'' = 6x + 2(m + 3)\)

Vì hàm số đạt cực tiểu tại  nên ta có:

\(y'(1) = 3 + 2(m + 3) + m = 0 \)

\(\Leftrightarrow 3m + 9 = 0 \Leftrightarrow m =  - 3\)

Với  ta có:

\(y'' = 6x \Rightarrow y''(1) = 6 > 0\)

Thỏa mãn, vậy với  hàm số đạt cực tiểu tại 

Đáp án: C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.68 trang 38 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1