ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.70 trang 38 SBT Toán 12

Giải bài 1.70 tr 38 SBT Toán 12

Biểu thức tổng quát của hàm số có đồ thị như hình 1.6 là :

A. \(y = a{x^2} + bx + c\) với \(a \ne 0\)

B. \(y = a{x^3} + cx + d\) với 

C. \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) với  

      và \({b^2} - 3ac > 0\)

D. \(y = {x^3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quan sát dáng đồ thị ta thấy:

+ Đây là đồ thị hàm đa thức bậc ba. Loại A.

+ Có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y =  - \infty \) nên hệ số \(a > 0\). Loại B.

+ Đáp án D có \(y' = 3{x^2} \ge 0,\forall x\) nên hàm số đồng biến trên R và không có cực trị nên loại D.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.70 trang 38 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1