YOMEDIA
NONE

Bài tập 54 trang 50 SGK Toán 12 NC

Bài tập 54 trang 50 SGK Toán 12 NC

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số \(y = 1 - \frac{1}{{x + 1}}\)

b) Từ đồ thị (H) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = 1 + \frac{1}{{x + 1}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(y = \frac{x}{{x + 1}}\)

TXĐ: D = R \ {-1}

Tiệm cận đứng x = -1; tiệm cận ngang y = 1

\(y' = \frac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0,\forall x \ne  - 1\)

Điểm đặc biệt 

x = 0 ⇒ y = 0

x = 1 ⇒ y = 1/2

Đồ thị nhận I(-1; 1) làm tâm đối xứng

b) Ta có: \(y =  - 1 + \frac{1}{{x + 1}} = \frac{{ - x}}{{x + 1}}\)

Do đó đồ thị của hàm số \(y =  - 1 + \frac{1}{{x + 1}}\) là hình đối xứng của (H) qua trục hoành

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 50 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF