ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.69 trang 38 SBT Toán 12

Giải bài 1.69 tr 38 SBT Toán 12

Hàm số \(y = {x^4} + ({m^2} - 4){x^2} + 5\) có ba cực trị khi :

A. 

B. 

C. 

D. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
y' = 4{x^3} + 2({m^2} - 4)x\\
 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0}\\
{{x^2} =  - \frac{{{m^2} - 4}}{2}}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Để đồ thị hàm số có ba cực trị thì phương trình  có ba nghiệm phân biệt, hay:

\( - \frac{{{m^2} - 4}}{2} > 0 \Leftrightarrow  - 2 < m < 2\)

Chọn A

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.69 trang 38 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1