RANDOM

Bài tập 1.72 trang 39 SBT Toán 12

Giải bài 1.72 tr 39 SBT Toán 12

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2}\) tại điểm có hoành độ  là :

A. 

B. 

C. 

D. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Điểm có hoành độ là  thì có tung độ là 

\(y' = 4{x^3} - 4xy'( - 2) =  - 24\)

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm  là:

\(y =  - 24(x + 2) + 8 =  - 24x - 40\)

Chọn C

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.72 trang 39 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA