Bài tập 1 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 107 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Khi nào thì cấp số cộng là dãy số tăng, dãy số giảm?

Gợi ý trả lời bài 1

Xét cấp số cộng  (un) với un+1 = un+ d, ta có: un+1 – un = d

+ un+1 > u nếu d > 0

+ un+1 < u nếu d < 0

Vậy cấp số cộng (un)

+ Tăng nếu d > 0

+ Giảm nếu d < 0

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 107 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Dãy số \({u_n} =  - 3n + 1\) có phải là cấp số cộng không? Nếu phải hãy xác định số công sai?

  • A. \(d =  - 2\)         
  • B. \(d = 3\)
  • C. \(d =  - 3\)
  • D. \(d = 1\)

Được đề xuất cho bạn