YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 13 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Chứng minh rằng nếu các số a2, b2, c2 lập thành một cấp số cộng (abc ≠ 0) thì các số \(\frac{1}{b+c},\frac{1}{c+a},\frac{1}{a+b}\) cũng lập thành một cấp số cộng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Ta có: \(\frac{2}{b+c}=\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow 2(c+a)(a+b)=(a+b)(b+c)+(c+a)(b+c)\)

\(\Leftrightarrow 2(ba+b^2+ac+cb)\)\(=ca+cb+a^2+ab+ab+ac+cb+c^2\)

\(\Leftrightarrow 2b^2=a^2+c^2\Leftrightarrow b^2=\frac{a^2+c^2}{2}\)

Như vậy nếu \(a^2,b^2,c^2\) lập thành một cấp số cộng thì \(\frac{1}{b+c},\frac{1}{c+a},\frac{1}{a+b}\) cũng lập thành một cấp số cộng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 11 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 19 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3.37 trang 132 SBT Toán 11

Bài tập 3.38 trang 132 SBT Toán 11

Bài tập 3.39 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.40 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.41 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.42 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.43 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.44 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.45 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.46 trang 133 SBT Toán 11

Bài tập 3.47 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.48 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.49 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.50 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.51 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.52 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.53 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.54 trang 134 SBT Toán 11

Bài tập 3.55 trang 135 SBT Toán 11

Bài tập 3.56 trang 135 SBT Toán 11

Bài tập 44 trang 122 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 123 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 123 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 123 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 123 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 124 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 124 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 124 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 125 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 125 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 125 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 125 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 125 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 125 SGK Toán 11 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON