ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 10 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tứ giác ABCD có số đo (độ) của các góc lập thành một cấp số cộng theo thứ tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp 4 lần góc A. Tính các góc của tứ giác.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Theo bài ra và tính chất của cấp số nhân ta có:

\(\left\{\begin{matrix} C=4A\\ B^2=AC\\ C^2=BD \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} C=4A\\ B^2=4A^2\\ (4A)^2=(2A).D \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} B=2A \ \ (1)\\ C=4A \ \ (2)\\ D=8A \ \ (3) \end{matrix}\right.\)

Mặt khác ta có \(A+B+C+D=360^0 \ \ (4)\)

Từ (1), (2), (3), (4) \(\Rightarrow A+2A+4A+8A=360^0\Leftrightarrow A=24\)

Vậy các góc của tứ giác có số đo là:

A=240

B=480

C=960

D=1920

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1