ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 107 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho cấp số nhân có u1 < 0 và công bội q. Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

a) q > 0

b) q < 0

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Cấp số nhân (un): \({u_n} = {u_1}.{q^{n - 1}},{u_1} < 0\)

Câu a

Với q > 0 ⇒ \({q^{n - 1}} > 0 \Rightarrow {u_1}.{q^{n - 1}} < 0\) (vì u1 < 0)

⇒ un < 0 với mọi n ∈ N*.

Vậy với q > 0 và u1 < 0 thì các số hạng đều mang dấu âm.

Câu b

Với q < 0.

+ Nếu n chẵn ⇒ n – 1 lẻ ⇒ qn-1 < 0

⇒ u1.qn-1 > 0 (vì u1 < 0).

⇒ un > 0.

+ Nếu n lẻ ⇒ n – 1 chẵn ⇒ qn-1 > 0

⇒ u1.qn-1 < 0 (Vì u1 < 0).

⇒ un < 0.

Vậy nếu q < 0, u1 < 0 thì các số hạng thứ chẵn dương và các số hạng thứ lẻ âm

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1