Đại Số 11 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

  Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
  Phương pháp quy nạp toán học là một dạng toán hay nhưng để làm quen các em sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy trong bài học sẽ làm rõ thế nào là chứng minh quy nạp toán học? Việc vận dụng phương pháp pháp quy nạp vào giải toán sẽ được thực hiện như thế nào?

  10 trắc nghiệm 19 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Dãy số

  Bài 2: Dãy số
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm mới, cơ sở để các em học phân môn Giải tích trong chương trình Toán 11 là dãy số. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ nắm được phương pháp giải bài tập của nội dung này.

  15 trắc nghiệm 20 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3 :Cấp số cộng

  Bài 3 :Cấp số cộng
  Cấp số cộng là một dãy số có tính chất đặc biệt. Bài giảng này sẽ cung cấp cho các em khái niệm cấp số cộng và các dạng toán liên quan, cùng với những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung phần này.

  18 trắc nghiệm 32 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Cấp số nhân

  Bài 4: Cấp số nhân
  Cấp số nhân là một dãy số có tính chất đặc biệt. Bài giảng này sẽ cung cấp cho các em khái niệm cấp số nhân và các dạng toán liên quan, cùng với những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung phần này.

  16 trắc nghiệm 30 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 3 Dãy số, Cấp số cộng và Cấp số nhân

  Ôn tập chương 3 Dãy số, Cấp số cộng và Cấp số nhân
  Nội dung bài ôn tập chương Dãy số, Cấp số cộng và Cấp số nhân sẽ giúp các em hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học ở Chương 3 Đại số và Giải tích 11. Bên cạnh đó các em có thể đánh giá mức độ hiểu bài của mình thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm với những câu hỏi có mức độ khó từ cơ bản đến nâng cao.

  25 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết