Bài tập 17 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 17 tr 109 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x = 36          B. x = -6,5            C. x = 6           D. x -36

Gợi ý trả lời bài 17

Do -4,x,y,-9 là cấp số nhân nên ta có: \(x=\sqrt{(-4).(-9)}\Leftrightarrow x=6\)

⇒ (C) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 17 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 17 trang 109 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

   Giả sử a, b, c, d lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức (a - c)2+(b - c)2+(b - d)2-(a - d)2

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0

Được đề xuất cho bạn