ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 17 tr 109 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x = 36          B. x = -6,5            C. x = 6           D. x -36

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 17

 
 

Do -4,x,y,-9 là cấp số nhân nên ta có: \(x=\sqrt{(-4).(-9)}\Leftrightarrow x=6\)

⇒ (C) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 17 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1