ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 107 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hai cấp số nhân có cùng có các số hạng. Tích các số hạng tương ứng của chúng có lập thành cấp số nhân không? Vì sao? Cho một ví dụ minh họa.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Ta có (an) là cấp số nhân và (bn) là cấp số nhân tương ứng.

Ta có:

an= a1. q1n-1, q1 là hằng số

bn= b1. q1n-1, q2 là hằng số

Khi đó: an.bn = = a1. q1n-1. b1. q1n-1 = (a1b1)(q1q2)n-1

Vậy dãy số anbn là một cấp số nhân có công bội : q = q1q2

Ví dụ:

1, 2, 4 ,... là cấp số nhân có công bội q1 = 2

3, 9, 27, .... là cấp số nhân có công bội q2 = 3

⇒ Suy ra: 3, 8, 108.. là cấp số nhân có công bội: q = q1q= 2.3 = 6

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 107 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1