YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 19 tr 109 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân:
(A) \(\left\{\begin{matrix} u_1=2\\ u_{n+1}=u^2_n \end{matrix}\right.\)

(B) \(\left\{\begin{matrix} u_1=-1\\ u_{n+1}=3u_n \end{matrix}\right.\)

(C) \(\left\{\begin{matrix} u_1=3\\ u_{n+1}=u_n+1 \end{matrix}\right.\)

(D) \(7,77,777,...,\underbrace{77...7}_{n \ chu \ so \ 7}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 19

Xét dãy số \((u_n)\) thoả \(\left\{\begin{matrix} u_1=-1\\ u_{n+1}=3u_n \end{matrix}\right.\)

Ta có \(u_1=-1, u_2=-3, u_3=-9,u_4=-27,...\)

Như vậy \((u_n)\) là cấp số nhân có \(u_1=-1\) và q = 3. Ta dễ kiểm tra được các dãy còn lại không phải là cấp số nhân.

Vậy (B) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 19 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON