ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 15 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát un của nó là:

(A) \((-1)^{n+1}.sin\frac{\pi }{2}\)

(B) \((-1)^{2n}.(5^n+1)\)

(C) \(\frac{1}{\sqrt{n+1}+n}\)

(D) \(\frac{n}{n^2+1}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 15

 
 

Ta có \(u_n=(-1)^{2n}(5^n+1)=5^n+1\) ta dễ dàng chứng minh được dãy số này tăng. Dãy \((-1)^{n+1}.sin\frac{\pi }{2}\) không tăng, không giảm.

Dãy \(\frac{1}{\sqrt{n+1}+n}\) và \(\frac{n}{n^2+1}\) là hai dãy số giảm

Như vậy đáp án đúng là (B).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 15 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1