ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 16 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho cấp số cộng -2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x = -6, y = -2                                                    B. x = 1, y = 7

C. x = 2, y = 8                                                       D. x = 2, y = 10

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 16

 
 

Do -2, x, 6, y lập thành một cấp số cộng nên ta có:

\(\left\{\begin{matrix} 2x=-2+6\\ 12=x+y \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=2\\ y=10 \end{matrix}\right.\)

⇒ (D) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 16 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1