ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 18 tr 109 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. \(\frac{u_{10}+u_{20}}{2}=u_5+u_{10}\)

B. \(u_{90}+u_{210}=2 u_{150}\)

C. \(u_{10}.u_{30}=u_{20}\)

D. \(\frac{u_{10}.u_{30}}{2}=u_{20}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 18

 
 

Áp dụng công thức: \(\frac{u_{k-1}+u_{k+1}}{2}=u_{k}\), ta thấy công thức \(u_{90}+u_{210}=2 u_{150}\) là công thức đúng ⇒ (B) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 18 trang 109 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1