ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 14 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho dãy số (un), biết un = 3n. Hãy chọn phương án đúng:

a) Số hạng un+1 bằng:

A. 3n+1                   B. 3n + 3                   C. 3n.3                        D. 3(n+1)

b) Số hạng u2n bằng:

A. 2.3n                    B. 9n                      C. 3n + 3                        D. 6n

c) Số hạng un-1 bằng :

A. 3n -1                 B. \(\frac{1}{3}.3^n\)                        C. 3n – 3                  D. 3n – 1

d) Số hạng u2n-1 bằng:

A. 32.3n -1            B. 3n.3n-1                       C. 32n – 1                  D. 32n – 1

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 14

 
 

Câu a:

Số hạng: un = 3n+1 = 3n.3

⇒ Vậy chọn C.

Câu b:

Số hạng: u2n = 32n = (32)n = 9n,

⇒ Vậy chọn B

Câu c:

Số hạng: un-1 = 3n-1 = 3n.3-1 = \(\frac{1}{3}.3^n\)

⇒ Vậy chọn B

Câu d:

Số hạng: u2n-1 = 32n-1

⇒ Vậy chọn D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1