ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 12 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 12 tr 108 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Người ta thiết kế một tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là 12 288m2. Tính diện tích mặt trên cùng.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Gọi u1 là diện tích bề mặt của đế tháp, u2 là diện tích bề mặt của tầng thứ hai thì \(u_2=\frac{1}{2}u_1,...,u_n\) là diện tích bề mặt của tầng thứ n thì \(u_n=\left ( \frac{1}{2} \right )^{n-1}.u_1\)

Như vậy diện tích bề mặt của tầng trên cùng là:

\(u_{11}=\left ( \frac{1}{2} \right )^{10}.1288=12 (m^2)\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 108 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1