YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 6 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau). Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 • Xác điịnh bài toán
  • Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN
  • Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng
 • Ý tưởng:  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.
 • Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:
  • Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2..., aN;
  • Bước 2: M  \(\leftarrow\) N ;
  • Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;
  • Bước 4: M \(\leftarrow\) M-1, i \(\leftarrow\) 0
  • Bước 5: i \(\leftarrow\) i+1
  • Bước 6: Nếu i>M thì quay lại bước 3
  • Bước 7: Nếu ai < ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau
  • Bước 8: Quay lại Bước 5
 • Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON