YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Xác định bài toán:
  • Input: Số N và dãy N số a1, a2, ...,aN.
  • Output: Giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy số.
 • Ý tưởng:
  • Khởi tạo giá trị Min = a1
  • Lần lượt nhận giá trị i chạy từ 2 đến N, so sánh giá trị số hạng a1 với giá trị Min, nếu ai < Min thì Min nhận giá trị mới ai
 • Thuật toán:
  • Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:
   •  Bước 1: Nhập N và dãy a1,…, aN;

   •  Bước 2: Min \(\leftarrow\) a1; i \(\leftarrow\) 2;

   •  Bước 3: Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

   • Bước 4:

    • Nếu ai < Min thì Min \(\leftarrow\) ai;

    • i \(\leftarrow\) i+1 rồi quay lại Bước 3

  • Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối:

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON