YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 7 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Cho N và dãy số a1....aN, hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0. Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 • Xác định bài toán
  • Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN ;
  • Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0.
 • Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta dùng biến dem để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 1 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0?, nếu ai = 0 thì tăng dem lên 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i > N thì đưa ra kết quả dem và kết thúc.
 • Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:
  • Bước 1: Nhập N, dãy a1,..,aN
  • Bước 2: i:=1; dem:=0
  • Bước 3: Nếu i>N thì đến Bước 5
  • Bước 4: Nếu a[i]=0 thì dem:=dem+1; i:=i+1 quay lại Bước 3
  • Bước 5: Thông báo kết quả la dem
 • Mô tả thuật toán bằng cách sơ đồ khối:

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON