YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 5 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát: ax2+bx+c=0. Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 • Xác định bài toán:
  • Input: Các số thực a, c, c (a≠0)
  • Output: Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0
 • Ý tưởng:
  • Tính D = b2 - 4ac
  • Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị D:
  • Nếu D < 0 thì phương trình vô nghiệm
  • Nếu D = 0 thì kết luận phương trình có một nghiệm x =-b/2a
  • Nếu D > 0 thì kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt là: x1, x2 = (-b ± \(\sqrt{D}\))/2a
 • Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:
  • Bước 1: Nhập a, b, c;
  • Bước 2: Tính D = b2 - 4ac;
  • Bước 3: Nếu D < 0 \(\rightarrow\) phương trình vô nghiệm \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 4: Nếu D = 0 \(\rightarrow\) phương trình có nghiệm kép x = -b/2a \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 5: Nếu D > 0 \(\rightarrow\) phương trình có hai nghiệm x1, x2 = (-b ± \(\sqrt{D}\))/2a \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 6: Kết thúc.
 • Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối:

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF