AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

  • A. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản.
  • B. tạo tiền đề trực tiếp cho cuộc Tống khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
  • C. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam.
  • D. Đảng Cộng sản Việt Nam được công nhận là một phân bộ độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA