AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công gắn liền với thắng lợi của

  • A. phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).
  • B. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.
  • C. cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 
  • D. trận Vạn Tường (1965).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>