YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. Đề cao chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
  • B. Góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc.
  • C. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.
  • D. Thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 92460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA