YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vì

  • A. khuynh hướng vô sản đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.
  • B. khuynh hướng tư sản không đủ sức giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô lệ.
  • C. khuynh hướng vô sản được nhân dân Việt Nam lựa chọn để giải phóng dân tộc.
  • D. khuynh hướng vô sản giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA