YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết (2-1946), Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương gì?

  • A. Hòa hoãn và nhân nhượng có nguyên tắc với thực dân Pháp.
  • B. Hòa với thực dân Pháp để đánh quân Trung Hoa Dân quốc.
  • C. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
  • D. Chiến đấu chống thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 92448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA