AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

  • A. Tổ chức Công hội được thành lập (1920).
  • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).
  • C. Phong trào “vô sản hóa” (năm 1928).
  • D. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA