YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được đề cập trong Hiệp ước Bali (2- 1976) là

  • A. hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực quân sự, vũ khí.
  • B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
  • C. chung sống hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh.
  • D.

   tôn trọng độc lập chính trị của các nước thành viên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA