YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tháng 7 - 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

  • A. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
  • B. thành lập tổ chức Cộng sản đoàn.
  • C. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.
  • D. tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA