YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam làm đảo lộn kế hoạch Nava?

  • A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
  • B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
  • C. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954.
  • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA